เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามรอยวัฒนธรรมอีสานใต้ การจัดงานต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 18.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามรอยวัฒนธรรมอีสานใต้ การจัดงานตลาดวัฒนธรรม วัดไพรพัฒนา ตามโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
โดยกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย พิธีกราบขอพรสรีระหลวงปู่สรวง เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว และเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม/สภาวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายวัฒนธรรม รวมทั้งร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา และชมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอภูสิงห์ และชมปางช้างหลวงปู่สรวง เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทัศนียภาพ และวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีพระเดชพระคุณพระครูโกศลสิขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักถิ่นศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ตลาดวัฒนธรรม วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2