เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการจัดกิจกรรมมหกรรมวิ่ง RUN

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการจัดกิจกรรมมหกรรมวิ่ง RUN TO BE NUMBER ONE SISAKET และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย“ ก้าวท้าใจ” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2