เป็นประธานในกิจกรรม “Under the moonlight

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.00 – 00.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “Under the moonlight วันเพ็ญมาฆมาส เวียนเทียนเดินธรรมยาตรา ตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์”
โดยอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดป่าพิมลมังคลาราม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย คณะกรรมการ ผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้องชาวตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ทั้งยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน พร้อมทั้งส่งต่อความรัก ความสามัคคี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ขาดแคลนในชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด โดยมี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักในหลวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2