เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัวของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2