เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานการติดตามปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ห้วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2