ลงพื้นที่ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.20 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา(Sports city) โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. การพัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท โฮมสเตย์ กลุ่มทอผ้า และจุดเช็คอินภูมิซรอล ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายอำเภอ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกด้วย
2. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับการให้บริการของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เช่น การปลูกต้นไม้ตามเส้นทางขึ้นเขาพระวิหาร การพัฒนาร้านค้า OTOP เป็นต้น
3. การอบรมมัคคุเทศก์น้อย ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564
โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายทหาร ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านภูมิซรอลใหม่ ม.12 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2