เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 206 คน ณ ห้องศรีพฤเธศวร โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2