ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรายการผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 44 โครงการ เป็นเงิน 2,625,700 บาท ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 555,060 บาท ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2