เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมือง และปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ลานออดหลอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2