เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา(Sports city) ครั้งที่ 2/2564 มีวาระสำคัญดังนี้
1. การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
2. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนมีนาคม – เมษายน 2564
3. รายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
– การพัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท โฮมสเตย์ภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์
– การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร พื้นที่นำร่อง อ.กันทรลักษ์
– การปลูกต้นไม้ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
4. การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณลานออดหลอด พิพิธภัณฑ์เมือง
5. การจัดกิจกรรม OTOP MOBILE และตลาดผ้าทอเบญจศรี ทุกวันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ในสัปดาห์แรกของเดือน
โดยมี นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2