ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ดำเนินการภายใต้แคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" ดำเนินการโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2