เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ค

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้
1. ติดตามสถานการณ์น้ำ และการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/64
2. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
3. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. ติดตามการรายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
5. การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2