ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผลและร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2