เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดวัฒนธรรมถนนคนเดินศรีสะเกษ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดวัฒนธรรมถนนคนเดินศรีสะเกษ (มารี-หนองแคน) ตามโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานใต้ ภายในงานมีการแสดง “รำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” (โดยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) และการแสดง “อัตลักษณ์สี่เผ่าชาวศรีสะเกษ” (โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) การมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่แต่งกายด้วยผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ และเยี่ยมชมการจัดร้านแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม/สภาวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายวัฒนธรรม รวมทั้งร้านค้าผลิตภํณฑ์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ประธานชมรมคนรักถิ่นศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณถนนคนเดินศรีสะเกษ (มารี-หนองแคน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2