เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564
โดยมี ผู้แทนผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2