ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุมไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2