ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนำชมรมและศูนย์เพื่อนใจ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนำชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้แนะนำ ให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำเอกสารนำเสนอ สคลิป พาวเวอร์พ้อยนำเสนอผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในการเข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2