เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ในการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ (รุ่นที่ ๓) ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในพื้นที่ ๕ อำเภอ
๑. อำเภอราษีไศล
๒. อำเภออุทุมพรพิสัย
๓. อำเภอเมืองจันทร์
๔. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
๕.อำเภอบึงบูรพ์
จำนวน ๑๓ เทศบาล ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๓๓ คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒๗๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๓ คน โดยมีนายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2