เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พิจารณามาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการประชุมมีความเห็นในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
– การดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
– การเตรียมการยุทธการปราบปรามยาเสพติด "238 พิทักษ์นครลำดวน"
– โครงการขับเคลื่อนการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
– ผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
– มาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ประชาชนทั่วไป
– มาตราการบำบัดรักษายาเสพติด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปลัดจังหวัด ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.ศก ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2