เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.40 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเบิกจ่ายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
โดยมี ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2