เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ในการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ (รุ่นที่ ๒) ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในพื้นที่ ๔ อำเภอ
๑. อำเภอกันทรลักษ์
๒. อำเภอขุขันธ์
๓. อำเภอขุนหาญ
๔. อำเภอศรีรัตนะ
จำนวน ๑๒ เทศบาล ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๒๖ คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓๐๖ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓๒ คน โดยมีนายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องศรีลำดวน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2