ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานใต้ กิจกรรมย่อย : การจัดอบรมการจัดการชุมชนท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม/อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2