เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2