เป็นประธานในการพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฏห

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ในการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในพื้นที่ ๘ อำเภอ จำนวน ๑๒ เทศบาล ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๒๖ คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒๘๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๙ คน โดยมีนายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องศรีลำดวน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2