เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระพิจารณาสำคัญดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลงเกษตรกรรม) อำเภอยางชุมน้อย อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุนหาญ
2. พิจารณาคำร้องขอโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด) อำเภอยางชุมน้อย อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุนหาญ
3. การขออนุญาตขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
โดยมี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ นายอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกร ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2