เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ปร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน โดยมี ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2