ร่วมให้กำลังใจแก่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้กำลังใจแก่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จิตอาสาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในการเดินทางไปช่วยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 คน ดังนี้
1. นายยุคล ชนะสิทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นางณัฐปภัสร์ ธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4. นางสาวนุสรา แก่นอาสา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
5. นางสาวภควีนิต เพ็งพันธ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสาววรางคนา นิยมวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นายภูวสิทธ์ ศีลให้อยู่สุข
ตำแหน่ง พนักงานขับรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โดยจะเป็นทีม MERT ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปร่วมสนับสนุนช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมให้กำลังใจ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2