เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารัก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายกองเอกวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2564 “สัปดาห์วัน อส.” เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเท เสียสละพลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ และการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคง และการสนับสนุนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมี พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รอง.ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2