เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษครั้งแรก ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 36 เขต เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภา อบจ.
ซึ่งมติที่ประชุมได้เลือกนายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2