ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2