เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการสมัครขอรับรางวัล

วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปฏิบัติงาน PMQA และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2