ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษประจำกองทัพบก/ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหารือในประเด็นการจัดทำผังน้ำ การจัดตั้งจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
2. ชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
3. แนวทางการสำรวจและจัดทำข้อมูลน้ำในระดับพื้นที่ โดยใช้แอปพลิเคชั่น (Application water_Management Sisaket)
4. การนำเสนอผลการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลนำร่อง ตำบลซำ อำเภอเมือง
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชน คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2