หารือข้อราชการร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ในการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ และการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกร ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้าน "เฮือนดีดี ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลอง 238 จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2