เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อน 10 วา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ (ประเด็นท่องเที่ยว & เมืองกีฬา) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1) การสร้างพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ บริเวณลานออดหลอด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
2) การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมทางนำ้ บริเวณสะพานขาว-สะพานดำ หนองกุดหวาย จนถึงบริเวณหลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
3) การส่งเสริมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท “ภูมิซรอล” และ “บ้านละทาย Home Stay”
4) การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การทำปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ การทำสื่อ Online และการพัฒนา Application
5) การยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
6) การยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “ผามออีแดง” เช่น การพัฒนาจุดชมวิว จุดกางเต้น การปลูกต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์บริเวณทางขึ้นผามออีแดง ฯลฯ
7) การปรับปรุงถนนเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง อ.อุทุมพรพิสัย และ อ.ห้วยทับทัน
โดยมี ผอ.แขงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1,2 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ และผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2