ตรวจเยี่ยมอำเภอห้วยทับทัน พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนวาระจั

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวิชัย�ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมอำเภอห้วยทับทัน พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 Agenda Sisaket รวมถึง นโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และ มาตรการการป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ (การเผาตอซังข้าว เผาขยะ เผาอ้อย ในพื้นที่) ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจักพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอห้วยทับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง อำเภอห้วยทับทันเข้าร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2