เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ (

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ (คบจ.) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดศรีสะเกษ การดำเนินงาน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แนะนำแนวทางในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้คำว่า "ทุกอย่างเริ่มต้นจากที่นี่" และการบริหารจัดการท่องเที่ยวในภาพรวมในจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการ "One stop service" ตามมาตรการ "เราชนะ" โดยเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง คณะกรรมการบริหารการคลังจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษและลานข้างธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2