ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตาม พ.ร.บ.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ส่งกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2