ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ "ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา" และในโอกาสฉลองจังหวัดศรีสะเกษครบ 238 ปี คนศรีสะเกษไม่ทิ้งกันและโครงการปั่นปันรัก ของอำเภอขุนหาญ ในเขตพื้นที่ 2 ตำบล อำเภอขุนหาญ เข้ากราบนมัสการหลวงปู่ชม (อายุ 103 ปี) และพระสงฆ์วัดป่าเจ้าแวะ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 17 ทุน
จากนั้น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ผู้พิการ 2 ราย ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ จำนวน 12 ราย ระยะทางการปั่นจักรยาน จำนวน 25 กม. ในการนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายอาลัย หงษ์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. ฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ ณ เขตพื้นที่ตำบลห้วยจันทร์ และตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2