ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการ การใช้ยาสมุนไพรในทางการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลขุนหาญเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำร่อง มีบัญชียาสมุนไพร จำนวน 59 รายการ การปรุงยาเฉพาะราย 15 ตำรับ สมุนไพรสำหรับปรุงยา 139 ตัว การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 11 รายการ นอกจากนี้ยังผลิตเฉพาะยาภายนอกเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการใช้สูงเพื่อสนับสนุนเครือข่ายทั้งอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอขุนหาญปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่นอีกด้วย โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วม ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2