ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการดำเนินของจังหวัดศรีสะเกษ การกำหนดกิจกรรมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามที่กระทรวงแรงงานได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ตามแคมเปญ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2