เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารสถา

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2