เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ "เราชนะ" โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มีข้อสั่งการหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้
1. มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด ร่วมกับธนาคารกรุงไทยสร้างการรับรู้แก่ประชาชน กำหนดแผนลงพื้นที่ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชน
2. ให้อำเภอ พร้อมด้วยผู้ปกครองท้องที่ อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ
3.มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ประชาชน
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2