เป็นประธานการประชุมการพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงการดำเนินงานพัฒนาลวดลายผ้าทอเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2