เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคร

วันที่1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บ้านเลขที่ 93 บ้านหนองตาพรหม หมู่ที่ 2 ตำบล วังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนางสมญา สีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นางอาภาวดี พรหมจอม พมจ.จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสาย หัวหน้า ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน แม่บ้านมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผูประสบภัย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2