เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคม (Social En

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคม (Social Engineer) รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนสร้างนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการอบรมวิศวกรสังคม โดยฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2564 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2