เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหก

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.40 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รก.สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2