พบปะ เยี่ยมและให้กำลังใจ

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พบปะ เยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ คลังเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามโครงการบริจาคโลหิตตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 152 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 133 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 133 ยูนิต พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 9 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย ครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 ราย ครบ 36 ครั้ง จำนวน 2 ราย ครบ 48 ครั้ง จำนวน 1 ราย และครบ 72 ครั้ง จำนวน 1 ราย
โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพบปะให้กำลังใจ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2