ต้อนรับ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ในโอกาสตรวจราชการและการปฏิบัติภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษและประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญ
2. ติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. สถานการณ์การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
4. การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
5. สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณภัย
6.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองผอ.รมน.จ.ศก(ท) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ รก.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการมูลล่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2