ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ "ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา" และในโอกาสฉลองจังหวัดศรีสะเกษครบ 238 ปี คนศรีสะเกษไม่ทิ้งกันในเขตพื้นที่ 3 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย โดยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย และมอบหมายให้นายอำเภอยางชุมน้อยได้นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ราย รวม 22 ราย ระยะทางการปั่นจักรยาน จำนวน 20 กม.
ในการนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอยางชุมน้อย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอาลัย หงษ์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. ฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ ณ เขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2