เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหว

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาในประเด็น ดังนี้
๑. Application water_Management Srisake เพื่อใช้ในการรวบรวมเก็บข้อมูลแหล่งน้ำภายในเขตจังหวัด
๒.พิจารณาการทำผังน้ำตามแผนที่
๓.การพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ
๔. ในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยมีคณะทำงานดังกล่าวเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2